JUDr. Eva Benešová, LL.M.

Eva Benešová - portrait
Eva Benešová

Eva vystudovala Právnickou fakultu ZČU v Plzni (2012). V průběhu vysokoškolského studia absolvovala roční stipendijní pobyt v rámci programu Sokrates/Erasmus v SRN (Universität in Passau 2010/2011), na jehož konci získala osvědčení o základních znalostech občanského práva – Urkunde über die deutschen Grundkenntnisse des BGB. V roce 2014 získala na téže univerzitě akademický titul LL.M. v rámci programu Deutsches Recht für ausländische Studierende.

Po ukončení studia na Právnické fakultě vykonala Eva tříměsíční pracovní stáž v rámci programu Leonardo v SRN (Passau). Program pracovního pobytu byl zaměřen na právní pomoc německy hovořícím klientům, kteří vykonávají podnikatelskou činnost na území České republiky.

Eva v roce 2015 ukončila rigorózní řízení na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a získala titul JUDr.

V současné době je Eva doktorandem Právnické fakulty ZČU v Plzni a společníkem advokátní kanceláře Nezkusilová – Benešová. Eva aktivně publikuje pro periodika nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. a přednáší na Právnické fakultě v Plzni.

Eva se v rámci své praxe zaměřuje zejména na

  • občanské právo (právo obchodních korporací, likvidace společností, veřejné zakázky, nekalá soutěž)
  • pracovní právo (podpora malým a středním firmám, příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, vnitřní předpisy a směrnice, náhrady škody)
  • právo průmyslového vlastnictví a IT právo (autorské právo, ochranné známky apod.)
  • mediaci (mimosoudní řešení sporů)

Hovoří:

  • německy, anglicky

Zájmy:

  • literatury, divadlo, běh, vysokohorská turistika

Kontakt: