Mgr. Klára Nezkusilová

Klára Nezkusilová
Klára Nezkusilová

Klára vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2004) a získala titul Mgr. V průběhu vysokoškolského studia se Klára zaměřila na problematiku sociálně-právní ochrany dětí a obchodování se ženami. Své teoretické znalosti této problematiky obohatila o praktické zkušenosti získané praxí v neziskové organici La Strada Česká republika, o.p.s.

Po ukončení studia na Právnické fakultě vykonávala Klára koncipientskou praxi se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a právo trestní.

V současné době je Klára společníkem advokátní kanceláře Nezkusilová – Benešová. Klára se vedle své profese aktivně věnuje publikační činnosti a přípravě školení pro obchodní i neziskový sektor.

Klára se v rámci své praxe zaměřuje zejména na

  • občanské právo (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví)
  • obchodní právo (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek)
  • rodinné právo (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy)
  • právo směnečné a šekové (uplatnění nároků ze směnek a šeků)
  • insolvenční právo (zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení, osobní bankrot)
  • trestní právo (majetková trestná činnost)

Hovoří:

  • anglicky

Zájmy:

  • rodina, literatura, historie

Kontakt: