Mgr. Kateřina Kabelíková

Kateřina Kabelíková
Kateřina Kabelíková

Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2017) a získala titul Mgr. V průběhu vysokoškolského studia Kateřina absolvovala stáže na civilním a trestním úseku obvodních soudů v Praze a současně vykonávala právní praxi v advokátní kanceláři, při níž poskytovala právní podporu advokátům a advokátním koncipientům.

Při studiu se Kateřina zaměřila na obchodní právo závazkové a dále na právo trestní, zejména pak na problematiku zjišťování a postihu trestných činů souvisejících se zneužíváním návykových látek.

V současné době je Kateřina advokátním koncipientem advokátní kanceláře Nezkusilová – Benešová.

Kateřina se v rámci své praxe zaměřuje zejména na

  • občanské právo (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví)
  • obchodní právo (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek)
  • trestní právo
  • rodinné právo (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy)

Hovoří:

  • Anglicky, španělsky

Zájmy

 

  • sport, četba, cizí jazyky

Kontakt: