Návrh zákona o centrální evidenci účtu

Návrh zákona o centrální evidenci účtu

Dne 3.2.2016 byl Vládou ČR schválen návrh zákona o centrální evidenci účtů, který zřizuje centrální databázi základních informací o účtech fyzických a právnických osob vedených úvěrovými institucemi. Vládní materiál obsahuje mimo textu nového zákona i text změnového doprovodného zákona, jehož úkolem je uvedení dotčených právních předpisů do souladu s nově navrženou právní úpravou. Hlavním cílem nového zákona je zvýšení efektivity výkonu veřejné moci tím, že bude vybraným subjektům, kteří mají v definovaných případech oprávnění získávat informace podléhající bankovnímu tajemství podle zákona o bankách, umožněno jediným dotazem ke správci centrální evidence účtů během velmi krátké doby zjistit, ve které úvěrové instituci má či měl zájmový subjekt vedený účet. Správcem tohoto informačního systému bude ČNB.

Pokračovat ve čtení „Návrh zákona o centrální evidenci účtu“

Místní poplatky a povinnost jejich úhrady od nového roku

Místní poplatky a povinnost jejich úhrady od nového roku

Dne 14.10.2015 byl ve Sbírce zákonů v částce 108 vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb. (dále jen „Novela“), který mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Cílem novely je přenesení poplatkové povinnosti za místní poplatky z nezletilého poplatníka na jeho zákonné zástupce, osvobození určité kategorie osob od poplatkové povinnosti za odvoz odpadu a navrcení obecním úřadům zpět pravomoc promíjet místní poplatky, která obcím náležela do 31.12.2010.

Pokračovat ve čtení „Místní poplatky a povinnost jejich úhrady od nového roku“

Co přinesla novela občanského soudního řádu a exekučního řádu?

Co přinesla novela občanského soudního řádu a exekučního řádu?

Dne 04.06.2015 podepsal prezident dlouho očekávanou novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu (zákon č. 139/2015 Sb.) s účinností od 01.07.2015, která mění postavení účastníka řízení nezastoupeného advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem a současně zavádí nová pravidla pro výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů.

Pokračovat ve čtení „Co přinesla novela občanského soudního řádu a exekučního řádu?“

Novela zákona o investičních pobídkách

Novela zákona o investičních pobídkách

Investiční pobídky se na území České republiky poskytují od roku 1998 a od roku 2000 mají i své zákonné zakotvení. Cílem poskytování investičních pobídek je podpora hospodářského rozvoje a vytváření nových pracovních míst. Důvodem novely zákona o investičních pobídkách je, aby i nadále bylo zajištěno atraktivní investiční prostředí, udržela se mezinárodní konkurenceschopnost České republiky v přílivu zahraničních investic či byl zajištěn soulad s předpisy Evropské unie dopadající do oblasti poskytování veřejné podpory. V následujícím článku bude pojednáno o nejdůležitějších změnách a dopadech pro žadatele o poskytnutí investiční pobídky.

Pokračovat ve čtení „Novela zákona o investičních pobídkách“