Družstva a společenství vlastníků

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je společenství vlastníků právnickou osobou, která musí být založena, má-li budova alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Oproti tomu bytové družstvo, jak je upraveno v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, být založeno může, ale také nemusí. V právní úpravě obou celků existuje i mnoho dalších podstatných rozdílů.

Z důvodu shora zmíněné povinnosti založení společenství vlastníků, jakož i z důvodu dalších jeho výhod, lze shrnout, že společenství vlastníků je v praxi zřetelně převažujícím útvarem. Vznik a existenci společenství podmiňuje přijetí stanov. Následně je třeba zvolit členy orgánů společenství a to je v zásadě vše. Společenství vykonává svou působnost prostřednictvím shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Statutární orgánem společenství je výbor.

Pro bytové družstvo je, na rozdíl od společenství, typická absence výlučného vlastnictví jednotek. Vlastnické právo družstevního bytu (tj. zpravidla celé budovy) náleží družstvu, které následně pronajímá družstevní byty členům družstva. Ačkoli se lze s bytovým družstvem i nadále setkat velmi často, je vznik nových bytových družstev spíše raritní.

Naše služba obsahuje zejména:

  • přípravu dokumentace pro založení společenství vlastníků či bytového družstva
  • komplexní právní asistenci při fungování společenství, a to zejména přípravu schůzí shromáždění, jakož i následnou realizaci přijatých rozhodnutí
  • zastoupení v řízení před obchodním rejstříkem, jakož i v jiných řízeních