Insolvenční právo

Insolvenční právo upravuje postup soudu, věřitelů a dalších subjektů řízení v případě úpadku dlužníka a stanoví způsoby řešení úpadku. Účelem insolvenčního řízení je uspokojit závazky většího počtu osob, vůči kterým je osoba v insolvenci zavázána. Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, definuje úpadek jako stav, kdy jsou kumulativně splněny podmínky ustanovení § 3 zákona. Zejména musí být dlužník při vyslovení úpadku osobou s více jak dvěma věřiteli, které dlouhodobě není schopen uspokojit.

Prohlášení úpadku jakož i rozhodnutí o způsobu jeho řešení má pro dlužníky velmi závažné důsledky, a to jak v rovině právní, tak z hlediska životaschopnosti společnosti, resp. životní úrovně člověka. S ohledem na skutečnost, že nejčastějším způsobem řešení úpadku je konkurs, tedy prodej konkursní podstaty (tj. veškerého majetku dlužníka), je namístě věnovat insolvenčnímu řízení náležitou pozornost a využít všechny dostupné prostředky pro zmírnění jeho dopadů.

V oblasti insolvenčního práva nabízíme zejména komplexní právní pomoc v insolvenčním řízení. Z důvodu podstatných odlišností od „běžného“ řízení nalézacího, lze poradu s advokátem důrazně doporučit. V rámci služby Vás právně zastoupíme, analyzujeme Vaši situaci a doporučíme další možnosti postupu v řízení.

V oblasti insolvenčního práva nabízíme:

  • vypracování insolvenčního návrhu, žalob a jiných přípisů
  • zastoupení v insolvenčním řízení včetně právní pomoci při ochraně práv dlužníka
  • poradenství v oblasti insolvenčního práva, a to jak pro dlužníky, tak např. věřitelé poškozené nesprávným postupem insolvenčního správce