Likvidace právnických osob a družstev

Naše kancelář pro Vás zajistí kompletní právní a účetní servis spojený s likvidací právnických osob a družstev. 

Pojem likvidace v sobě zahrnuje vypořádání majetkových poměrů právnické osoby po jejím zrušení, má-li právnická osoba posléze zaniknout. Likvidaci lze též definovat jako mimosoudní urovnání majetkových poměrů zrušené právnické osoby. V průběhu likvidace právnická osoba stále existuje, avšak nepokračuje v činnosti, pro niž byla zřízena, ani neplní svůj původní účel, nýbrž cíleně směřuje ke svému zániku. Cílem likvidace je dospět k likvidačnímu zůstatku, tj. majetku, který již nebude zatížen žádnými pohledávkami věřitelů a bude naopak zahrnovat úhrady dluhů všech dlužníků likvidované právnické osoby či družstva a bude způsobilý k rozdělení mezi členy právnické osoby nebo k jiné dispozici dle zákona.

Naše služba obsahuje zejména:

  • zahájení likvidace a jmenování likvidátora, připravení veškerých právních, účetních a daňových dokumentů pro tuto fázi likvidace
  • zajištění provedení likvidace, zejména vypořádání závazků společnosti včetně komunikace s úřady, dodavateli a soudy, popř. podpora již jmenovaného likvidátora
  • ukončení likvidace vč. výmazu společnosti z obchodního rejstříku
  • zajištění veškerých kroků směřujících k řádnému ukončení daňové a účetní evidence

Jak dlouho trvá proces likvidace:

Likvidace společnosti se odvíjí od délky a druhu podnikatelské činnosti, počtu zaměstnanců a množství závazků. Celý proces likvidace závisí zejména na rychlosti přípravy podkladů, vypořádání závazků a na uplynutí zákonem stanovených lhůt, např. uplynutí lhůty pro věřitele k přihlášení pohledávek. Nejjednodušší likvidace nepřesahují zpravidla 6 měsíců, složitější mohou překročit hranici jednoho roku či dvou let.