Mediace

Mediace je mimosoudní proces řešení sporu, vhodný v segmentu obchodního, občanského, pracovního ale i rodinného práva, kdy na přizvání stran vstupuje na scénu třetí nezávislá strana, tzv. mediátor, který je kvalifikovaným odborníkem na řešení sporu. Rolí mediátora není spor rozsoudit, určit míru zavinění nebo říci co mají aktéři sporu dělat, nýbrž jeho role spočívá primárně v procesní stránce: dovést strany k dohodě a napomoci stranám nalézt co nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné. Mediátor je po celou dobu řízení neutrální, jak k obsahu sporu, tak i samotným účastníkům. Neobhajuje zájmy nikoho z přítomných, ani neposkytuje ze své pozice právní nebo jiné poradenství.

Co je součástí naší služby:

  • provedeme klienta mediačním řízením
  • připravíme smluvní dokumentaci s mediační doložkou
  • zprostředkujeme vhodného mediátora, který by Vás provedl celým řízením